VITOPLEX 100-LS

VITOPLEX 100-LS

Lavtrykk dampkjel Type SXD 0.26 - 2.2 t/t, inntil 1 barVITOPLEX 100-LS
  • Kompakt design
  • 91% virkningsgrad; opp til 95% når den brukes med ekonomiser
  • Tre trekks kjel med lav brennkammer belastning
  • Ren forbrenning med lavt utslipp
  • Stor dampbeholder med stor vannfordamper
  • Lavt varmetap ved hjelp av varmeisolering over hele kjelen
  • Stusser for montering av alle nødvendige måle-, kontroll- og sikkerhetsarmaturer
  • Enkel konvertering til varmtvannsdrift
  • Kjelmantel som man kan gå på – for enkel installasjon og vedlikehold

Viessmann Vitoplex 100-LS er en kompakt tre trekks kjel for generering av lavtrykk damp i effektområdet 0,26 – 2.2 t/t. Kjelen er konstruert for drift med 1 bar trykk. Avhengig av kravene, kan arbeidstrykket reduseres til 0,5 bar. Stort vannspeil og stor avstand mellom røykgassrør og innføringer i kjelvegg gir ypperlig naturlig sirkulasjon og pålitelig varmeoverføring, med høy driftssikkerhet og lang levetid som resultat.

Kjelen har vannkjølt vendekammer, dette gir lave termiske spenninger, noen som sikrer lang levetid på kjelen.

Et meget positivt resultat av det store vanninnholdet er de gunstige driftsegenskaper under last variasjoner. Restfuktighet i dampen unngås, selv om det trekkes ut stor dampmengde under korte perioder, takket være kjeldesignen. Damp av høy kvalitet er dermed alltid tilgjengelig. Den store dampbeholderen med den tilsvarende store vannfordamperen og integrerte damptørker bidrar til kjelens jevne driftsegenskaper.

Effektområdet til Viessmann Vitoplex 100-LS oppfyller kravene for klimaanlegg, gartnerier og bedrifter slik som vaskerier, der lav damptrykk kreves. Designet på denne kjelen har vist seg å være velegnet i tusenvis av anvendelsesområder.

Den meget lave brennkammer volumbelastningen og et tre trekks design, får denne kjelen til å kunne operere selv med lave utslippsgrenser.

Espen Nygaard

Sales and Project Engineer

Telefon: +47 99 48 55 28

E-post: eny@parat.no

Datasheet - Vitoplex 100-LS type SXD

Download product sheet
pdf
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter