VITOMAX 200-LW M64A

VITOMAX 200-LW M64A

VITOMAX 200-LW M64AVITOMAX 200-LW M64A
  • Økonomisk brenselforbruk – kjelvirkningsgrad: 92%
  • Tre trekks kjel med lav forbrenningskammer belastning 1,3 MW/m3 – ren forbrenning med lavt utslipp av nitrogenoksid
  • Ikke krav til minimum sirkulert vannmengde – stort vannspeil og stort vannvolum gir ypperlig naturlig intern sirkulasjon og pålitelig varmeoverføring – forenklet hydraulisk kopling
  • Ikke behov for mellomliggende strømningsstykke. Alle nødvendige koplinger for en sikker temperatur på 110 ºC er allerede montert på kjelen
  • Lavt trykkfall på røykgass-siden gjennom konveksjons hete flater med rikelig dimensjonerte røykgassrør
  • God tilgang til fyrgang gjennom vannkjølt vende kammer uten foring med ildfast stein – store renseluker
  • Lavt strålingstap gjennom 120mm tykke kompositt varmeisolasjon
  • Plattform på topp av kjelen som man kan gå og stå på er en del av standardleveransen. Dette forenkler installasjon og vedlikehold og beskytter isolasjonsmantelen mot tilfeldig skade
  • Vitocontrol kontrollpanelet muliggjør regulering av alt kontrollutstyr
  • Godkjent iht. det europeiske direktivet for trykkpåkjent utstyr 97/23/EC eller direktivet for gassutstyr 90/396/EEC

Dimensjonert effekt: 7,8 – 19,5 MW. Tillatt arbeidstrykk: 6-16 bar.
Tillatt vann temperatur: 110/120 °C. 

Tre trekks kjelen gir miljøvennlig forbrenning over hele effektområdet.

Definerte og konstante temperaturer der flammen lages, støtter stabil flammedannelse og reduserer NOx-dannelse. Tvers gjennom brennkammer rør muliggjør problemfri anvendelse av roterende forstøver, for eksempel for forbrenning av animalsk fett eller tung fyringsolje. Kjelen er godkjent for en sikkerhetstemperatur på 110 °C.

Vide vannveier naturlig sirkulasjon og pålitelig varmeoverføring. Ikke krav til minimum sirkulert vannmengde. Vannavledere sikrer jevn fordeling av returvannet.

Espen Nygaard

Sales and Project Engineer

Telefon: +47 99 48 55 28

E-post: eny@parat.no

Datasheet - Vitomax 200-LW M64A

Download product sheet
pdf

Installation Instructions - Vitomax 200-LW M64A

Download product sheet
pdf

User Manual - Vitomax 200-LW M64A

Download product sheet
pdf

Service Instructions - Vitomax 200-LW M64A

Download product sheet
pdf
Meet us: All-Energy 15. - 16. May 2024 in Glasgow, Scotland
Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter