PARAT Kvikk

PARAT Kvikk

RøkrørskjelPARAT Kvikk
  • Leveres i standard størrelse 100-600 Kg damp/t. Designtrykk 10 bar
  • Oljefyrt vertikal røkrørskjel med lite vannvolum, gir damp på få minutter
  • Oppfyller alle krav til tilsyn
  • Vertikal kjel, plasseringsvennlig

PARAT KVIKK er en vertikal røkrørskjel med kort oppfyringstid. Egner seg til alle formål hvor det trengs damp innom kapasitetsområdet som vist på tabell.

Kjelen er bygget og utstyrt etter de siste regler. Kan om ønskelig utstyres for 84-timers drift. Enkel å betjene, lett å vedlikeholde.

Modellene er under 10.000 (bar x liter), kjelen kan da plasseres i produksjonslokalet og trenger ikke eget fyrhus.

PARAT KVIKK

Download datasheet
pdf
Nyheter

Se alle nyheter