Komplette Dampanlegg

PARAT Halvorsen AS leverer nøkkelferdige systemerDAMP2

Dette anlegget ble levert til Tine BA Sør-Jæren


NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV DAMPANLEGG

PARAT Halvorsen AS har 70 ansatte, som arbeider med kjelanlegg. Siden vår første leveranse ca 1920 har vi levert mer enn 7000 kjeler til damp og fjernvarme i Norge. Denne erfaringen sikrer at hver enkelt kunde får et optimalt kjelanlegg.

Vår engineeringavdeling har unik kompetanse innen kjeldesign, komplette fyrhusløsninger, rørdesign, fleksibilitetsberegninger, CE-merking av anlegg, PLS styring og instrumentering. Dette gjør oss i stand til å ta et totalansvar for hele dampanlegget.

Et vel gjennomtenkt dampanlegg er en viktig start på en økonomisk og god driftsfase. Driftsfasen skal vare de neste 30-50 år. Vår filosofi er å være tilstede for kunden med et godt service apparat i hele denne fasen. Vi har reservedeler på lager i Norge og eget service personell på brennere og annet utstyr som vi leverer.

Vår service avdeling har 20 ansatte innen alle disipliner, og vi kan dermed tilby kunden hurtig og god assistanse gjennom hele driftsfasen. Service avdelingen gjennomfører også komplett fyrhusmontasje inkludert rør og elektro entreprise, samt oppstart og innregulering av anlegget.

DAMP3

BRENSELTYPER
De mest aktuelle energikilder for dampanlegg er i dag: Olje/Bioolje, Gass, Strøm og
Biobrensel
.

Bioolje: Interessen for brennere som kan benytte tunge biooljer er økende. Gjennom vår erfaring med tyngre flytende brensler har vi god kompetanse på denne type brennere.

Gass:
 Gass er et brensel som gir lite driftsproblemer og vedlikeholdsbehov. Avgassene er uten støv og man kan ta ut kondensasjonsvarmen i kompakte energigjenvinnere. Dette gjør det mulig å gjenvinne 5-10% mer energi enn ved bruk av olje. CO2 fra røkgassen kan benyttes i drivhus.

Strøm:
 Vi leverer både lavspent og høyspent elektriske dampkjeler. Disse er svært kompakte og vedlikeholdsvennlige. Benyttes ofte som backup kjeler og i perioder med gunstig strømpris.

Biobrensel:
 Flis, briketter og pellet er velegnede brensler i dampanlegg. Investeringskostnadene er større enn ved bruk av tradisjonelle brensler, men brenselprisen er lavere og forutsigbar. Dette gjør at mange industribedrifter nå vurderer overgang til biobrensel.              

 

DAMP4

Dampkjel
Vi benytter Viessmann dampkjeler og egenproduserte spesialkjeler. Brensel kan være olje/gass/bioolje og strøm. Kjel styres med vår PLS som er integrert i det totale SRO styresystemet.

DAMP5

Brenner
Vi benytter kvalitetsbrennere fra bl.a Saacke og Weishaupt.

DAMP51

Ekonomiser
Vi optimaliserer energigjenvinningen for alle våre dampprosjekter. Flere av våre kunder har oppnådd besparelser på mellom 5-15% ved installasjon av ekonomiser.

DAMP6

Pumpeskid / Vannbehandling
Riktig vannbehandling er helt avgjørende for anleggets levetid. Vi har flere kjeler i drift som er 30-40 år gamle og fremdeles i god tilstand.

DAMP7

Varmeveksler
Et dampanlegg kan også benyttes som varmekilde til varmt vann via varmeveksler.

DAMP8

Trykkavgasser
Nettvann inneholder mye oksygen, dette kan fjernes billig og effektivt i en Parat Trykkavgasser. For hvert anlegg dimensjoneres korrekt damp påslipp, avgassingstårn og tankstørrelse.

DAMP9

Styresystem
Det som kjennetegner et dampanlegg fra Parat Halvorsen er at alle komponentene i styresystemet er integrert i et felles styresystem basert på Siemens S7 PLS. Dette gir god tilgang til anlegget via ekstern overvåking og mulighet for gode kundespesifikke tilpasninger

DAMP10

Rørsystemer, pumper etc.
Valg av riktig systemløsning betyr mye for virkningsgrad og problemfri drift. Vi ser også at riktig valg av pumper sparer kunden for store strømutgifter. Parat Halvorsen har lang erfaring med komplette varmesentraler og leverer anlegg hvor kundene nyter godt av dette.

Trenger dere service på eksisterende dampanlegg?
Ta kontakt!

DAMPANLEGG

pdf

Espen Nygaard

Sales and Project Engineer

Telefon: +47 99 48 55 28

E-post: eny@parat.no

Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Nyheter

Se alle nyheter