Parat IEH

PARAT IEH

Suurjännite-elektrodikattila höyrylle tai kuumalle vedelleParat IEH
  • Korkeapainehöyry, mitoituspaine jopa 85 barg
  • Nollakuorma
  • Yhdistetty kuuma vesi ja höyry yhdessä yksikössä
  • Kylmästä tilasta täyteen kuormitukseen alle 5 minuutissa
  • 30 sekuntia minimistä täyteen kuormitukseen
  • Ei maadoitusvirtaa
  • Kompakti rakenne – jopa 60 MW yhdessä yksikössä
  • Erillistä muuntajaa ei tarvita
  • Ei elektrodien kulumista
  • Vaatii erittäin vähän huoltoa

Ylivoimaiset INNOVAATIOT elektrodikattiloiden alalla

Korkeapainehöyry
PARATin elektrodikattila voi auttaa vähentämään typen oksideja ja päästöjä suurissa teollisuusyrityksissä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden kattilat puhtaalla sähköisellä höyryntuotannolla, joka on suunniteltu jopa 85 bargin mitoituspaineelle. Tämä vähentää merkittävästi suuren kapasiteetin höyryntuotannon hiili-intensiivisyyttä.

Nollakuorma
PARAT on kehittänyt uuden ratkaisun, joka takaa nollakuorman (patentti vireillä) elektrodikattiloillemme valmiustilassa. Kattila kuluttaa nollavirtaa pääkytkimen ollessa vielä kytkettynä, mikä on ylivoimainen ratkaisu sähköverkon säätelyyn.

Yhdistetty kuuma vesi ja höyry
PARAT-elektrodikattila voidaan nyt toimittaa yhtenä yksikkönä, jossa on yhdistetty kuumavesi- ja höyrykattila (patentti vireillä) ja automaattinen lämmitystilan kytkin. Tämä tekee kattilasta erityisen joustavan ratkaisun jokaiseen lämmityskeskukseen, jossa tarvitaan sekä kuumaa vettä että höyryä.

Off-Shore projektit
PARAT Halvorsen -yhtiöllä on tärkeä rooli Pohjanmeren projektien sähköistyksessä, ja se on saanut ensimmäiset tilaukset 2x12 MW Johan Sverdrup- ja 2x17 MW (EX) Edvard Grieg -hankkeisiin. Molemmissa hankkeissa sähköistämiseen käytetään maasähköä ja päästöjä vähennetään merkittävästi. PARAT toimittaa täydellisiä avaimet käteen -järjestelmiä, jotka on suunniteltu, valmistettu ja koottu Flekkefjordissa Norjassa. Olemme Power-to-Heat-tuotteiden pätevä toimittaja, joka tarjoaa erinomaisia ratkaisuja EX-sertifioituihin ulkoasennuksiin porauslautoilla ja FPSO-aluksilla.

Lyhennä asennusaikaa
PARAT Halvorsen ei ainoastaan suunnittele ja valmista kattilaa. Ennen kattilan toimittamista voimme testata sen ja kaikki asennetut ”avaimet käteen” -laitteet, päävirtapiirin ja PLC-järjestelmän varmistaaksemme loppuasiakkaalle sujuvan aloituksen ja lyhyemmän asennusajan.
 

POWER to HEAT PARAT-elektrodikattilalla

PARAT; kattilat vuodesta 1920
Elektrodikattilamme ovat yrityksemme omien insinöörien suunnittelemia ja kehittämiä , ja niitä on valmistettu tehtaallamme Norjassa vuodesta 1990 lähtien. PARAT-elektrodikattilat ovat erittäin luotettavia ja ne ovat nykyisin suosittu Power-to-Heat-ratkaisu maailmanlaajuisesti. Pitkän kokemuksemme ansiosta meidät valittiin toimittamaan maailman ensimmäiset höyrykattilat sähköverkon säätelyyn.

Kuuma vesi ja höyry
Elektrodikattila voidaan toimittaa kuumavesi- ja/tai höyryversiona. Uusiutuvaa energiaa voidaan käyttää höyryverkoissa ja kaukolämpöverkoissa. Elektrodikattila on myös arvokas varakattila.Sähköverkon säätely

Uusiutuvaa aurinko- ja tuulienergiaa tuotetaan yhä enemmän , minkä myötä tuotetaan yhä useammin ylimääräistä sähköä verkkoon. Tätä sähköä on käytettävä virran taajuuden vakauttamiseen 50 Hz:n taajuudella. Tätä kutsutaan verkon taajuuden säätelyksi.Sähköverkon säätely

Tuuli- ja aurinkoenergiatuotanto lisääntyy, mikä on luonut tarpeen sähköverkkojen nopealle taajuussäätelylle. PARAT-elektrodikattilaa voidaan käyttää ensisijaiseen säätelyyn siten, että minimin ja täyden suorituksen välinen vasteaika on alle 30 sekuntia. Kun sähköenergiaa muunnetaan lämmöksi, uusiutuvaa energiaa voidaan kerätä ylituotantokausina. Näin uusiutuvat energialähteet voivat olla keskeytymättä käytössä ja käytetty puhdas energia korvaa fossiiliset polttoaineet.

PARAT-elektrodikattila tarjoaa kompakteimman ja kustannustehokkaimman keinon muuntaa sähköä lämmöksi, ja se on osaltaan ylivoimainen ratkaisu sähköverkon säätelyssä.

PARAT Halvorsen on kehittänyt ensimmäisenä nopean elektrodikattilan, joka siirtyy valmiustilasta täyteen kuormitukseen 30 sekunnissa.

Nollakuorma
PARAT on kehittänyt uuden ratkaisun, joka takaa nollakuorman (patentti vireillä) elektrodikattiloillemme valmiustilassa. Kattila kuluttaa nollavirtaa pääkytkimen ollessa vielä kytkettynä, mikä on ylivoimainen ratkaisu sähköverkon säätelyyn.

Varakattila 
Koska sähköä on tulevaisuudessa saatavilla kustannuksiltaan kilpailukykyisenä polttoaineena, PARAT-elektrodikattila on arvokas varakattila myös polttoainekäyttöisten kattiloiden tai polttoaineen jakelujärjestelmän rikkoutuessa. Mikään muu kattilatyyppi ei pysty siirtymään kylmästä tilasta täyteen kuormitukseen 5 minuutissa.

Alhainen sähkön hinta
Elektrodikattilaa voitaisiin käyttää myös maissa, joissa sähköverkossa ei vielä käytetä merkittäväsi uusiutuvaa energiaa. Elektrodikattilaa voitaisiin käyttää siellä aikoina, jolloin sähkön hinta on alhainen, esimerkiksi yöaikaan ja viikonloppuisin.


Tyypilliset SRL-säätelykäyrät Infraserv Höchst -yhtiössä, Frankfurtissa.Höyryratkaisut

PARAT-elektrodikattila on maailman johtava ratkaisu suurjännite-elektrodihöyrykattiloiden alalla. Höyrynpainealue on 6–85 barg ja kapasiteetti jopa 60 MW. Näin ollen ratkaisut mahdollistavat sekä pienen että suuren kapasiteetin höyryntuotannon. Tämä on täydellinen kattila korvaamaan fossiilisia polttoaineita käyttävät höyrykattilat puhtaalla sähkölämmöllä.


Höyry syntyy elektrodien välillä olevassa vedessä. Sisäinen kiertojärjestelmä tuo vettä elektrodeille suhteessa 10:1 haihtumiseen nähden. Ulostuloa ohjataan säätöventtiilillä, joka säätää yläkammion pintaa.

Höyry kerääntyy paineastian yläosaan ja vapautuu päähöyryventtiilin kautta. Jos höyrynpaine nousee asetusarvon yläpuolelle, teho säätyy automaattisesti alaspäin.

Tärkeä kattilan optimaaliseen toimintaan liittyvä parametri on veden johtokyky. Johtokykyä valvotaan jatkuvasti sen varmistamiseksi, että kattila tuottaa oikean ulostulon. Kun johtokyky ylittää valitun asetuspisteen, automaattinen tyhjennys käynnistyy.

Korkeapainehöyry
Elektrodikattila voidaan toimittaa nyt korkeapainehöyrykattilana. Olemme kehittäneet kattilan, jonka mitoituspaine on jopa 85 barg ja 30 MW yksikköä kohti 6–24 kV:n jännitteestä. Tämä on maailman ensimmäinen moderni korkeapaine-elektrodihöyrykattila. Käyttämällä tätä tekniikkaa fossiilisia polttoaineita hyödyntävien kattiloiden sijasta voit vähentää päästöjä merkittävästi.

Yhdistetty kuuma vesi ja höyry
PARAT-elektrodikattila voidaan toimittaa yhtenä yksikkönä, jossa on yhdistetty kuumavesi- ja höyrykattila (patentti vireillä) ja automaattinen lämmitystilan kytkin.

Ylikuumennus
Sähkökäyttöiset höyrytulistimet voidaan toimittaa erikseen pienjännitesyötöllä.Elektrodikattilan höyryntuotantojärjestelmän periaatekaavio.

 Kuuma vesi

Kaukolämpöverkolla on aina mahdollisuus saada ylimääräistä sähköä uusiutuvasta energiasta. Tämä on täydellinen kattila korvaamaan fossiilisia polttoaineita käyttävät kuumavesikattilat puhtaalla sähkölämmöllä.


Lämpösäiliön asentamisella varmistetaan suurten energiamäärien vastaanottokapasiteetti, kun kehotus verkon säätelyyn on voimassa. Tämän jälkeen energiaa voidaan vapauttaa säiliöstä, kun asiakas tarvitsee lämpöä.

Yläkammioon on ripustettu elektrodeja, joiden läpi kierrätetään kattilavettä. Tällöin syntyy kuumaa vettä. Kattila-astia paineistetaan typellä, ja suhteellisen pienen vesitilavuuden vuoksi kattila toimii myös paisuntasäiliönä.

Jos asiakkaalle toimitettu lämpötila ylittää asetusarvon, kattilan teho laskee automaattisesti. Ulostuloa ohjataan säätöventtiilillä, joka säätää yläkammion pintaa.

Tärkeä kattilan optimaaliseen toimintaan liittyvä parametri on veden johtokyky. Optimaalisen elektrodirakenteen ansiosta veden johtokyky pysyy vakiona, mikä minimoi vedenkulutuksen.

Toimituksemme voi sisältää putkiston, säätöventtiilin ja lämmönvaihtimen lämmön syöttämiseksi kaukolämpöpiiriin.

Yhdistetty höyry ja kuuma vesi
PARAT-elektrodikattila voidaan toimittaa yhtenä yksikkönä, jossa on yhdistetty kuumavesi- ja höyrykattila (patentti vireillä) ja automaattinen lämmitystilan kytkin. Tämä tekee kattilasta erityisen joustavan ratkaisun jokaiseen lämmityskeskukseen, jossa tarvitaan sekä kuumaa vettä että höyryä.Elektrodikattilan kuumavesijärjestelmän periaatekaavio.
 
Tekniset tiedot

Suunnittelunormi
Toimitamme painelaitedirektiivin (PED) 2014/68/EU mukaisesti CE-merkityn kattilan EN 12953 standardin mukaan. Elektrodikattila on saatavana myös EX-versiona, joka voidaan asentaa luokan 2 räjähdysvaarallisiin tiloihin. Keskijännitteen liitäntäyksikkö on suunniteltu EN 61936 -standardin mukaisesti voimalaitoksia varten.

Kattilan periaatteet
Kattila koostuu ulko- ja sisäsäiliöstä. Elektrodit on ripustettu sisäsäiliöön, joka on sähköeritetty ulkokuoresta.  Kattila on suunniteltu 6–24 kV:lle. Lämpöä syntyy elektrodien välillä olevassa vedessä ohmisen vastuksen vaikutuksesta. Kattila toimii päävirtapiirissä pelkkänä ohmisena vastuksena. Vesi ja sisäsäiliö muodostavat elektrodien välisessä tähtikytkennässä eristetyn nollapisteen. PARAT on käyttänyt tätä menestyksekästä elektrodikonseptia vuodesta 1993 lähtien. Elektrodien geometria on suunniteltu siten, että elektrodien kuluminen minimoituu.

Ohjausjärjestelmä
Olemme hyödyntäneet kokemustamme kehittäessämme nykyaikaisen, kestävän ja helppokäyttöisen kattilanohjausjärjestelmän vikaturvalliselle Siemens S7 -PLC-alustalle. Kattila on saatavana myös PARAT-etävalvontajärjestelmällä varustettuna. Tämä mahdollistaa kattilalaitoksen verkkopohjaisen etävalvonnan mistä päin maailmaa tahansa. Se sisältää myös online-vianmäärityksen ja päivitykset ohjausohjelmistoihin Norjan PARAT-palvelukeskuksesta. Mittaristo voi olla 1oo2 tai 2oo3.
 Mitat


Elektrodikattila on erittäin kompakti yksikkö. Jopa 60 MW:n kattila mahtuu tavallisesti olemassa olevaan lämpökeskukseen. Kattilan kuori on eristetty vakiona 2 x 75 mm kivivillakerroksella ja päällystetty jauhemaalatuilla alumiinilevyillä. Näkyvät osat on maalattu.

Sähköverkon säätelyyn tarkoitetuttujen kattiloiden ulkomitat, mukaan lukien eristyskuori. Pidätämme oikeudet muutoksiin:

Höyrykattila

Kapasiteetti (MW) 0-5 0-15 0-30 0-45 0-60
Höyry (t/h) 7,5 22,5 45 67,5 90
D (mm) 2.100 2.350 3.000 3.600 3.700
H (mm)* 4.800 5.800 6.700 7.000 7.400
Kuljetuspaino (kg) 6.500 8.000 13.500 20.000 23.000
Työpaino (kg) 8.500 11.000 21.500 34.000 38.000
Testipaino (kg) 13.800 21.000 38.500 60.000 66.000
Painoa koskevat tiedot on annettu 16 barg:n mitoituspaineelle. Koko perustuu 10 kV:iin. Höyry perustuu 100 °C:n syöttöveden lämpötilaan. Muutoksia voi esiintyä.

* Jos kiertopumput asetetaan samalle tasolle kattilaan nähden, pumpun NPSH-arvoon on lisättävä lisäkorkeus.Kuumavesikattila

Kapasiteetti (MW)

0-5

0-15 0-30 0-45 0-60

D (mm)

2.100 2.350 2.700 3.100 3.500

H (mm)

4.500 5.300 5.800 6.400 6.550

Kuljetuspaino (kg)

4.500 6.000 9.500 15.000 16.000

Työpaino (kg)

7.000 9.500 14.000 24.500 25.000

Testipaino (kg)

12.500 17.500 26.500 40.700 46.000
Painoa koskevat tiedot on annettu 6 barg:n mitoituspaineelle. Koko perustuu 10 kV:iin. Muutoksia voi esiintyä.

Katso elektrodikattilan esittelyvideo.

 

 


PARAT Electrode Boiler EX-delivery to Edvard Grieg in the North Sea by Lundin Energy Norway.Lisää tietoa

PARAT Halvorsen AS

Product Request

Sähköposti: sales@parat.no

PARAT IEH

Electrode Boiler
pdf

PARAT Electrode Boiler

Meet us: Energia 22. - 24. October 2024 in Tampere, Finland

Uutiset

News archive